Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Όποιος πλήρωνε, πληρώνει!

Όποιος πλήρωνε, πληρώνει!

'Το γνωρίζαμε από την ίδια την εμπειρία, το μαθαίνουμε και από τη στατιστική. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα από το μισθό ενός παντρεμένου με δύο παιδιά, το 43,4% αφορά σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Κι όπως για κάθε μισθωτό, δεν υπάρχουν περιθώρια διαφυγής αφού η παρακράτηση γίνεται στην πηγή, δηλαδή ο μισός σχεδόν μισθός παρακρατείται από εφορία και Ταμεία πριν καταβληθεί στον εργαζόμενο. Πώς αντιμετωπίζει αυτήν την ασφυκτική κατάσταση η
«πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνηση; Με την εντολή των αρμόδιων υπουργών προς τους μισθωτούς «πληρώστε»! Βεβαίως, θα πουν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές χρειάζονται για υπηρεσίες Υγείας και σύνταξη. Ναι, μόνο που την ίδια ώρα όχι μόνο παραμένουν άθικτες οι φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο, αλλά οι εργοδοτικές εισφορές στα Ταμεία τείνουν να καταργηθούν, ενώ τα αποθεματικά αρπάζονται από το κεφάλαιο. Άσε που ζήτησαν τα διαθέσιμα για να πληρώσουν τους δανειστές. Αυτό θα πει «πρώτη φορά αριστερά»... Για το κεφάλαιο... Ο λαός να βγάζει συμπεράσματα...' (Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ)