Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Για τα ανταποδοτικά τέλη

  • Άμεση κατάργηση των δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης στους άνεργους. Επίσης, κατάργησή τους στις μονογονεϊκές οικογένειες, σε οικογένειες με ΑμΕΑ και στους πολύτεκνους.(μπορούν να μπουν εισοδηματικά κριτήρια).
  • Απαλλαγή για άπορους
  • Μείωση για τους μικρούς επαγγελματίες και τα μικρομάγαζα (μέχρι 100 τ.μ) στο δήμο μας. Η μείωση να είναι 30 %
  • Αύξηση σε Τράπεζες, εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, νυχτερινά κέντρα , επιχειρηματικούς. ομίλους κ.α εξαντλώντας την δυνατότητα για πολλαπλάσιο ποσοστό . Προτείνεται διπλασιασμός. Αντίστοιχα αύξηση σε μη στεγασμένους χώρους αυτών των επιχειρήσεων
  • Εξίσωση των τελών Αργ/λης με τα τέλη Ελληνικού στις οικίες . Να υπάρξει αύξηση σε ζώνες με πολυτελείς κατοικίες.
Για τα τέλη χρήσεων πεζοδρομίου και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
  • Για χώρους που αφορούν τραπεζοκαθίσματα, οικοδομικές εργασίες, στάσιμο εμπόριο , πανηγύρια και αφορούν μικροεπαγγελματίες προτείνουμε μείωση 40%. Για μεγάλες επιχειρήσεις προτείνουμε αύξηση 40%.
  • Για εμπορική διαφήμιση προτείνουμε οι χώροι να δίνονται με αυστηρά κριτήρια για την προστασία των οδηγών. Το τέλος να διατηρηθεί όπως έχει.
  • Για πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις σε κοινόχρηστους χώρους η θέση μας είναι η δωρεάν χρήση τους από μαζικούς φορείς Συλλόγους κ.τλ Το τέλος να χρεώνεται μόνο όταν παραχωρείται χώρος σε ιδιώτη.
  • Για την στάθμευση η θέση μας είναι η μείωση κατά 50% αφού ήδη οι εργαζόμενοι πληρώνουν πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας.
Για τα τέλη και το δικαίωμα χρήσης στα νεκροταφεία

Η πάγια θέση μας είναι να εφαρμοστεί ο νόμος για την ίδρυση αποτεφρωτηρών που θα μειώσει τις εκτάσεις για ταφή και θα απελευθερωθούν κοινόχρηστοι χώροι. Όσο αφορά τα τέλη να μειωθούν αυτά για τους τάφους τριετούς χρήσης και τα οστεοφυλάκια κατά 50% . Να αυξηθούν τα τέλη 30% στους οικογενειακούς τάφους , κατασκευής μνημείων κλπ

Τα τέλη Διαφήμισης να παραμείνουν ως έχουν. Για να εφαρμοστούν τα παραπάνω χρειάζεται έρευνα και μελέτη της οικονομικής δραστηριότητας στο δήμο καθώς και της δόμησης ανα περιοχή και συνοικία.