Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΚΚΕ Ευρωβουλή ερώτηση για την ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού

Παρακάτω παρατίθενται αυτούσιες η ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ κ. Κωνσταντίνου Παπαδάκη και η απάντηση του κ. Moscovici σχετικά με την Συμφωνία ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού.  Και ...ο νοών νοήτω!
 
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008899/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Konstantinos Papadakis (NI)

Θέμα:  Συμφωνία ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, προχώρησε στο «μνημόνιο συναντίληψης» ΤΑΙΠΕΔ-«Lamda Development», δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση της έκτασης του Ελληνικού, που χαιρέτισαν όλα τα κόμματα-συνεταίροι της στο 3ο μνημόνιο.

Η συγκυβέρνηση αφαιρεί από το λαό δημόσια περιουσία, την πρόσβαση και την αξιοποίησή της για τις λαϊκές ανάγκες, για να την παραδώσει στα μονοπώλια. Τα δημόσια έργα που παρουσιάζει θα υπηρετούν τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή τις ανάγκες των μεγαλοεπιχειρηματιών και όχι του λαού. Οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν, με αδρή χρηματοδότηση της εργοδοσίας από διάφορα προγράμματα της ΕΕ, θα είναι με μισθούς πείνας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα. Οι όποιοι χώροι πρασίνου δημιουργηθούν θα ανήκουν στην ανάδοχο εταιρεία, που θα καθορίζει αν και σε τι θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και θα υπόκειται σε χρηματικό τίμημα, αποκλείοντας την πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στη δίκαιη λαϊκή διεκδίκηση:
1.    να ακυρωθεί άμεσα η συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ- Lamda Development;
2.    να παραμείνει όλος ο χώρος του Ελληνικού δημόσια περιουσία, το δημόσιο να αναλάβει την κατασκευή, διαχείριση, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης μητροπολιτικού πάρκου, ανοιχτού στο λαό, με όλες τις απαιτούμενες υποδομές, πνεύμονας πρασίνου, κέντρο αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες όλης της Αττικής;

 E-008899/2016
Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής
(14.3.2017)
Η Ελλάδα χρειάζεται ιδιωτικές επενδύσεις που θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην παραγωγή εισοδήματος και στην τόνωση της ανάπτυξης. Προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για βασικούς διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, στο συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης του Ιουνίου 2016[1], η Ελλάδα δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει το υπό εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Η πράξη που αφορά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε. και, άρα, όχι αυτή καθαυτή την πώληση της έκτασης του Ελληνικού, αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του κυβερνητικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ. Το προαναφερθέν σχέδιο εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και το συγκεκριμένο στοιχείο κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή τον Σεπτέμβριο του 2016 με ισχυρή πλειοψηφία. Η πρόοδος του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία και τη στήριξη θετικού κλίματος εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Σημειωτέον ότι μόνο το 30% της έκτασης θα μεταβιβαστεί με δικαιώματα ιδιοκτησίας στην Ελληνικό Α.Ε. Για την υπόλοιπη έκταση, θα ισχύσουν δικαιώματα επιφανείας και η νομή και η κατοχή της γης θα επανέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο μετά από 99 έτη. Επιπλέον, όπως αναφέρουν ρητά τα έγγραφα της πράξης, το μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού, παρόλο που θα διαμορφωθεί και θα συντηρείται από τον επενδυτή, θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό. Εξάλλου, η αξιοποίηση της έκτασης θα υλοποιηθεί βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς ελληνικούς και ενωσιακούς κανονισμούς

[1]     http://ec.europa.eu/economy_ finance/assistance_eu_ms/ greek_loan_facility/pdf/smou_ en.pdf, σ.33.